Opbouw incassokosten

Als klant van het CNIB wilt u natuurlijk precies weten waar u aan toe bent. Ook wat de kosten betreft, al worden deze nagenoeg volledig op uw debiteur verhaald. Het CNIB brengt uw debiteur bij incassotrajecten het volgende in rekening:
  • informatie- en incassokosten
  • buitengerechtelijke kosten (indien van toepassing)
Deze laatste zijn alleen van toepassing als uw debiteur een eventueel minnelijke traject afwijst en wij naar de rechter moeten om vonnis uitgesproken te krijgen. In de meeste gevallen wijst het gerechtshof incassokosten toe zoals vermeld staat in het Rapport Voorwerk II. Het CNIB hanteert ook deze tarieven.

Het CNIB biedt uw debiteur bij de eerste aanmaning de unieke kans om binnen 10 werkdagen de volledige openstaande schuld te voldoen aangevuld met slechts 50% van de wettelijk toegestane incassokosten. Omdat deze oplossing voor iedereen verreweg het beste is, behalen wij hiermee bijzonder goede resultaten.  

Wij realiseren ons echter dat achter iedere debiteur een uniek verhaal schuilgaat. Daarom overleggen wij per dossier altijd vooraf over de te kiezen werkwijze en aanpak. Het is aan u te bepalen of u het persoonlijk bezoek wilt of juist niet.