Aankondiging incasso

Heeft u een aanmaning en/of vordering ontvangen van het CNIB?

In deze eerste aanschrijving ontvangt u keurig de gegevens van de vordering, zoals de contactgegevens van de schuldeiser, welke casus en het bedrag van de vordering.

Let op: wij bieden u uitsluitend in deze eerste aanmaning de eenmalige en unieke kans/mogelijkheid, bij volledige betaling van de vordering ineens, de helft van de wettelijk toegestane incassokosten te voldoen.

Voorbeeld
De hoogte van de vordering bedraagt € 4.960,--. De wettelijk toegestane incassokosten bedragen bij deze vordering € 600,--.
Dit betekent voor u als debiteur/schuldenaar dat er slechts € 300,-- aan incassokosten dienen te worden betaald.

Indien u het te vorderen bedrag binnen de aangegeven tijd betaalt, voorkomt u een tweede aanmaning met verhoogde kosten, waarbij de volledig wettelijk toegestane incassokosten in rekening worden gebracht.

Wat gebeurt er als u niet betaalt?

De derde aanmaning zal persoonlijk worden bezorgd door onze pakketdienst. Deze stap is niet prettig voor u, omdat onze pakketbussen zijn voorzien van een duidelijke opdruk:

Centraal Nederlands Incasso Bureau

Waarschuwing!! Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor imagoschade of inbreuk op uw privacy!

Uw hele omgeving zal hierdoor zien dat u een schuld/vordering heeft te voldoen. De envelop met daarin de aanmaning wordt persoonlijk overhandigd door een medewerker van het CNIB. Deze medewerker is gekleed in een herkenbaar uniform, inclusief een aktetas met duidelijke opdruk in rode letters. Deze aanmaning zal tevens een aankondiging gerechtelijke procedure zijn.

Als u na ons bezoek en de dan gestelde termijn nog steeds niet heeft betaald en ook geen acceptabel betalingsvoorstel heeft gedaan, laat u ons geen andere keus en zullen wij ons wenden tot de rechtbank en met een vonnis komen. De mogelijke gevolgen hiervan zijn een beslaglegging, een faillisementsaanvraag of een executieverkoop. Deze maatregelen brengen, voor u, zeer hoge kosten met zich mee.

  info@cnib.nl | 010 261 3507


Centraal Nederlands Incasso Bureau
KvK:  65957903
BTWnr:  NL856333232B01