waarmee kunnen wij u
helpen? (zoek in onze site)

Centraal Nederlands Incasso Bureau
Het Centraal Nederlands Incasso Bureau (CNIB) helpt u op overtuigende en persoonlijke wijze bij de invordering van facturen die de betalingstermijn overschreden hebben.

Onze persoonlijke en professionele benadering zorgt voor een uitzonderlijk hoger slagingspercentage dan de traditionele incasso bureaus. Respect voor uw goede naam en de relatie met uw debiteur staan daarbinnen continu centraal.